Dutch Green Building Council

De grote uitdaging van de komende jaren is het verduurzamen van de woningmarkt. Inzicht en bewustwording spelen hierin een belangrijke rol. Om hier invulling aan te geven heeft de DGBC het DGBC Woonmerk ontwikkeld. Een meetinstrument dat breder kijkt dan alleen energieverbruik. Zo komen onderwerpen naar voren als gezondheid, flexibiliteit en comfort, maar er wordt ook gekeken naar veiligheid en de omgeving. Met andere woorden, alle thema’s die voor een moderne woonconsument van belang zijn, komen terug in het DGBC Woonmerk.

Waarom DGBC Woonmerk?

De bebouwde omgeving staat voor een belangrijke opgave: het versneld verduurzamen van de energievoorziening om de klimaatdoelen van het Parijs Akkoord te behalen. DGBC heeft met haar participanten het initiatief genomen om het Deltaplan Duurzame Renovatie voor bestaande bouw te starten. De bestaande woningvoorraad levert een grote bijdrage aan de totale CO2-emissie van gebouwen. Deze CO2-emissie kan gehalveerd worden wanneer er 300.000 woningen per jaar duurzaam gerenoveerd worden met de nu gangbare energiebesparingsmaatregelen (PBL, 2014, p-4). Een belangrijke volgende stap is het verschaffen van inzicht en bewustwording. Het meetinstrument voor woningen speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat is DGBC Woonmerk?

DGBC Woonmerk geeft een breed inzicht in de kwaliteiten van woningen en hun omgeving; voor zowel bestaande als nieuw te bouwen woningen. Energie bepaalt voor een groot deel de CO2-emissie van een woning en wordt dus zeker meegenomen, maar er is meer. DGBC Woonmerk heeft ook actuele (beleids)thema’s, zoals bereikbaarheid, materiaalgebruik en gezondheid, meegenomen in de beoordeling. Materiaalgebruik en locatie hebben een steeds grotere impact. Maar ook comfort en de gezondheid van de bewoner staan steeds vaker centraal. Juist de aanwezigheid en inzicht in deze thema’s motiveert vaak eerder tot het treffen van maatregelen.
DGBC Woonmerk maakt de stand van zaken van de woning inzichtelijk door onder andere het gebruik van big data en stimuleert tot noodzakelijke verduurzaming. Energiezuinigheid is niet het uiteindelijke doel van een woning, iedereen wilt gezond, gelukkig en veilig kunnen wonen. Zodoende zijn deze onderwerpen opgenomen in het DGBC Woonmerk.

Hoe werkt het?

Door het in vullen van de online tool kan snel inzage worden verkregen in de duurzaamheid van de woning en haar omgeving. Het samenbrengen van de beste criteria uit verschillende gerenommeerde keurmerken en het gebruik van big data maakt de tool laagdrempelig en volledig.
De online tool kan ingezet worden voor zelfassessement. Daarnaast kan het online gecreëerde woondossier dienen als sturingsmiddel of managementsysteem voor verschillende partijen.

Founding Partners

Om het DGBC Woonmerk te ontwikkelen en te onderhouden hebben koplopers a.s.r., VORM, VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam zich al aangesloten als founding partner.

Heeft u vragen? Neem contact op met Dutch Green Building Council woningen: woonmerk@dgbc.nl, 088-5580100.

Dit initiatief is mede tot stand gekomen door:

ASR Ballast Volkers Vorm
X

Vul de online scan eenvoudig in en krijg snel inzicht in de kwaliteiten van de woning en zijn omgeving, zowel voor bestaande als nieuw te bouwen woningen. Met DGBC Woonmerk maak je de stand van zaken van de woning inzichtelijk en stimuleer je tot noodzakelijke verduurzaming.
De online scan is geschikt voor een zelfassessment.